Lees- en spellingpakket

Lees- en spellingproblemen

Niet alle kinderen die problemen hebben op het gebied van het lezen en/of spellen, krijgen de diagnose dyslexie. Die kinderen komen dan ook niet in aanmerking voor de vergoede zorg. Indien uw kind toch veel moeite heeft met lezen en/of spelling dan kunt u gebruik maken van ons lees- en spellingpakket. Vraag gerust naar de mogelijkheden.