Samen

(Multidisciplinaire) Samenwerking

Logopediepraktijk Oost Gelre hecht veel waarde aan kwaliteit. 
Wij werken samen om een betere zorg voor cliënten te bewerkstelligen.
Door krachten te bundelen, gebruik te maken van elkaars expertise, laagdrempelig contact, korte overleglijnen en samenwerking met eerstelijns professionals kan goede kwalitatieve zorg ontstaan en kan er snel worden ingespeeld op de behoefte van de cliënt.