Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG-proof 

Logopediepraktijk Oost Gelre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Oost Gelre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn bezig de de laatste kleine aanpassingen door te voeren om de verscherpte regels na te volgen, zodat de praktijk geheel AVG-proof is. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Download hier de Privacy Policy van Logopediepraktijk Oost Gelre