Werkwijze

Inloopspreekuur

Logopediepraktijk Oost Gelre houdt iedere 1e zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 12.00 uur een vrijblijvend inloopspreekuur. Dit spreekuur vindt plaats bij de logopediepraktijk, Rapenburgsestraat 48, te Lichtenvoorde. Het spreekuur biedt de gelegenheid om persoonlijk, logopedische vragen voor te leggen. U kunt direct adviezen en duidelijkheid krijgen of het wenselijk is de klacht middels logopedie aan te pakken. 

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Wij hanteren geen wachtlijsten of wachttijden. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. U kunt middels Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) bij ons terecht m.u.v. verzekerden bij CZ, Delta Lloyd, Ohra en de Friesland. Alleen bij deze zorgverzekeraars is een verwijsbrief wel altijd noodzakelijk. U kunt gebruik maken van het digitale aanmeldformulier of telefonisch contact opnemen.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Logopediepraktijk Oost Gelre is Direct Toegankelijk (DTL). U kunt ons zonder verwijzing van een arts bezoeken. Komt u zonder verwijzing naar onze logopediepraktijk dan nemen wij de DTL-screening af. Deze screening is bedoeld om te bepalen of uw hulpvraag inderdaad bij de logopedist thuishoort en of het noodzakelijk is u naar de huisarts te sturen. Om de DTL-screening zo vlot mogelijk te laten verlopen kunt u het DTL screeningformulier voor kinderen of voor volwassenen downloaden en printen. Bij uw eerste afspraak mag u het ingevulde formulier meenemen.

 formulier DTL screening kinderen
 formulier DTL screening volwassenen

Behandeling

Tijdens de eerste afspraak dient u een identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas mee te nemen. De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt maximaal een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien noodzakelijk kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

De logopedisten werken nauw samen met o.a. huisartsen, kinderartsen, KNO-artsen, neurologen, tandartsen, orthodontisten, (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, consultatiebureau, instanties die voor zorgkinderen worden aangeschreven, etc. Daarnaast is er direct contact met intern begeleiders en leerkrachten van basisscholen. Logopediepraktijk Oost Gelre is aangesloten bij Logopedieschakel;  een professioneel netwerk van samenwerkende logopedisten dat staat voor eerlijke logopedie.

Vergoeding

De behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). Indien u een afspraak niet nagekomen bent (of niet 24 uur van tevoren heeft afgezegd) betaalt u het verzuimtarief. Het verzuimtarief bedraagt €30,- en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Continuïteit

Bij Logopediepraktijk Oost Gelre streven wij ernaar om zoveel mogelijk continuïteit te bieden in de behandelingen. Toch kan waarneming nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming gebeurt alleen in overleg met u en zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist. Tijdens schoolvakanties moet de continuïteit van de logopedische behandeling geborgd zijn. Indien de school gesloten is, is het van belang dat de logopedische behandeling op een andere locatie voortgezet wordt als een behandelpauze de voortgang van het (positieve) effect van de behandeling zal vertragen. Dit gebeurt in overleg met u.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.
Logopediepraktijk Oost Gelre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Er wordt door ons in alle gevallen gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kwaliteit

Alle logopedisten vermeld op deze website zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast zijn ze lid van de meerdere Kwaliteitskringen, een netwerk van zelfstandige logopediepraktijken die kennis met elkaar delen. Alle logopedisten van Logopediepraktijk Oost Gelre staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.