Visie, Missie en Doelstelling

Visie

Logopediepraktijk Oost Gelre streeft naar eerlijke, kwalitatieve en deskundige logopedische zorg. De hulpvraag van de cliënt en de omgeving staat centraal. Vakkundig en doeltreffend beantwoorden wij hulpvragen op het gebied van stem, taal, spraak, adem, het gehoor, auditieve vaardigheden, afwijkend mondgedrag, lezen & spellen en eten & drinken.

Missie

Het aanbieden van logopedische behandelingen conform de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars waarbij Logopediepraktijk Oost Gelre zich zowel binnen als buiten de praktijk profileert. De logopedische zorg wordt volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten geboden. Actieve deelname aan Logopedieschakel en contact met andere disciplines leidt tot professionele, doelgerichte en adequate zorg op lokaal niveau. De cliënt staat centraal en de zorg is afgestemd op de hulpvraag. Goede logopedische zorg wordt gewaarborgd door kwaliteit, transparantie, preventie en voorlichting.

Doelstelling

Het aanbieden van kwalitatief hoogstaande logopedische behandelingen, in een omgeving waar zowel de logopedisten als de cliënten zich prettig voelen.