Tarieven

Vergoeding Logopedie

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Bij patiënten van 18 jaar of ouder wordt het door ons gedeclareerde bedrag verrekend met het wettelijk eigen risico.
Voor 2019 is het wettelijk eigen risico door de overheid vastgesteld, net als in 2018, op € 385,-.
Logopediepraktijk Oost Gelre dient de nota’s rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Logopediepraktijk Oost Gelre heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Hierdoor komt u, naast het eigen risico, niet voor bijkomende kosten te staan.