Tarieven

Vergoeding Logopedie

Logopedische zorg

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Bij patiënten van 18 jaar of ouder wordt het door ons gedeclareerde bedrag verrekend met het wettelijk eigen risico.
Voor 2021 is het wettelijk eigen risico door de overheid vastgesteld, net als in 2020, op € 385,-.
Logopediepraktijk Oost Gelre dient de nota’s rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Logopediepraktijk Oost Gelre heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Hierdoor komt u, naast het eigen risico, niet voor bijkomende kosten te staan.

Particuliere lees- en/of spellingbegeleiding
Niet alle kinderen die moeite hebben met lezen en/of spelling, krijgen de diagnose dyslexie. Indien uw zoon/ dochter meer moeite heeft met lezen en/of spelling kunt u ook bij ons terecht. U kunt gebruik maken van ons speciale lees- en spellingpakket. Vraag hierover gerust vrijblijvend informatie.