Kwaliteit

Kwaliteitsregister

Alle logopedisten van Logopediepraktijk Oost Gelre zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Kwaliteitstoets Logopedie

Logopediepraktijk Oost Gelre  heeft met een 100% score op 16 december 2016 de vrijwillige Kwaliteitstoets gehaald. De toets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de processen en dienstverlening binnen de logopediepraktijk. Een erkenning dat Logopediepraktijk Oost Gelre aan alle kwaliteitseisen voldoet die worden gesteld aan hoogwaardige logopedische zorg die door de grote zorgverzekeraars wordt voorgeschreven.

Kwaliteitskring

Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en samen systematisch te werken aan de verbetering de zorg voor de cliënt, wordt de kwaliteit van de logopedische zorg beter. Logopedisten nemen op vrijwillige basis deel aan een kwaliteitskring. Alle logopedisten binnen Logopediepraktijk Oost Gelre zijn aangesloten bij een of meerdere Kwaliteitskring(en).

Logopedieschakel

Logopediepraktijk Oost Gelre is aangesloten bij Logopedieschakel; een professioneel netwerk van samenwerkende logopedisten. De logopedisten van Logopedieschakel onderhouden nauw contact om elkaars deskundigheid en expertise aan te vullen. Wij waarborgen goede logopedische zorg door kwaliteit, transparantie, preventie en voorlichting. De cliënt staat centraal en de zorg is afgestemd op de hulpvraag. Wij leveren Zorg op Maat!