Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht?

Het kan gebeuren dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend logopedist. Indien u er met haar niet uit komt, dan kunnen we samen kijken naar een passende oplossing. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met Joyce Vrijdag – Schutten, praktijkhoudster van Logopediepraktijk Oost Gelre, bereikbaar op telefoonnummer 0639609731 of via e-mail joyce@logopedielichtenvoorde.nl. Als u na dit gesprek ontevreden bent over de oplossing, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Wij zijn aangesloten bij de
Klachten- en geschillenregeling Paramedici.