Nieuwe collega Sharon Wieggers

Welkom -Sharon Wieggers
Logopedist Sharon Wieggers is vanaf 18 juli 2016 gestart bij Logopediepraktijk Oost Gelre. Ze is hier eerder een half jaar werkzaam geweest vanwege invalwerk.
Sharon is in 2013 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Na haar studie heeft zij, door waarnemingen en vaste aanstellingen in praktijken, ervaring opgedaan in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen met spraak-, taal- of stemstoornissen. De variatie in leeftijden en stoornissen zorgt elke dag voor uitdaging in haar werk. Cliëntgericht en doelgericht werken staan in de therapie voorop. Ze is bekend met het behandelen van kinderen met Nederlands als tweede taal. Tevens heeft ze ervaring opgedaan in het behandelen van jonge kinderen met Downsyndroom. In 2015 heeft zij de cursus ‘Preverbale Logopedie’ gevolgd, gericht op het optimaliseren van het drinken en eten bij zuigelingen en (zeer) jonge kinderen met voedingsproblemen. Daarnaast is zij gespecialiseerd in Oromyofunctionele therapie (OMFT), dit kan ingezet worden bij afwijkende mondgewoonten en bij Logopedie en Tandheelkunde.
In 2009 is Sharon afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Werker. Hierdoor is zij ervaren in het begeleiden en ondersteunen van mensen met ieder zijn eigen hulpvraag.

We zijn blij dat Sharon bij ons komt werken en dat we de specialisatie Prelogopedie kunnen toevoegen aan de praktijk!
Sharon veel werkplezier bij Logopediepraktijk Oost Gelre in Gezondheidscentrum Oost Gelre!

Logopedist Sharon Wieggers