Logopedische zorg 2016

Logopediepraktijk Oost Gelre heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Naast het eigen risico komen er hierdoor geen bijkomende kosten voor patiënten vanaf 18 jaar. Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Dat wil zeggen dat 100% wordt vergoed. Bij kinderen heeft men niet met het eigen risico te maken. Bij patiënten van 18 jaar of ouder wordt het gedeclareerde bedrag verrekend met het wettelijk eigen risico. Voor 2016 is het wettelijk eigen risico door de overheid vastgesteld op € 385,-.