Logopedie bij Geheugenproblemen

Nieuw initiatief van samenwerkende logopedisten in Oost Achterhoek

Drie logopediepraktijken in de regio starten met ingang van 15 september met logopedie voor mensen met communicatieproblemen door geheugenproblemen of beginnende dementie. De logopedisten zijn werkzaam in de gemeenten Winterswijk, Eibergen, Lichtenvoorde, Groenlo en Aalten.

ACHTERHOEK – Het is een kortdurend programma dat eventueel aan huis wordt aangeboden en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het is oorspronkelijk ontwikkeld door het UMC Radboud in Nijmegen. De begeleiding begint op de eerste plaats met goed onderzoek naar veranderingen in de taal. Er wordt vooral gekeken naar wat er nog wel goed goed gaat, zodat mensen hun compensatiemogelijkheden bewust leren inzetten.
Daarnaast wordt er veel informatie gegeven zodat er meer begrip ontstaat tussen patiënten en hun partner.
Sabine de Vreede, logopedist in Winterswijk, vertelt: “Heel mooi en belangrijk is het persoonlijk communicatie-advies dat de cliënt samen met de logopedist schrijft en wat vervolgens aan familieleden kan worden gegeven. Zo weet de omgeving beter hoe zij kunnen omgaan met hun naaste, van wie de taalvaardigheid is veranderd.” Geheugenproblemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een beginnende dementie. Hierdoor verandert het taalgebruik. Gesprekken worden vager en lopen vast, er zijn meer misverstanden, dingen moeten vaker herhaald worden voordat het wordt begrepen of mensen worden stiller. Schaamte, frustratie of eenzaamheid kunnen het gevolg zijn. De omgeving ervaart gevoelens van onbegrip en machteloosheid.
Uit onderzoek blijkt ook dat 41 procent van de mantelzorgers aangeeft dat het contact met familie verslechterd is, sinds hun naaste geheugenproblemen (of dementie) heeft. De nieuwe aanpak van de drie logopedisten biedt hierin ondersteuning.
Berber Elzinga: “Het geheugen is in veel gevallen niet meer te trainen, maar met de juiste begeleiding kunnen veel misverstanden, spanningen en irritaties worden voorkomen.”

Voor vragen over dit programma kan men contact opnemen met;
Logopediepraktijk Oost Gelre in Lichtenvoorde 0544-377333 (Gezondheidscentrum Oost Gelre)
Logopedie Eibergen – Groenlo 0545-472575 / 06-33348817
Logopediepraktijk Winterswijk 0543-515666


Alle drie praktijken zijn aangesloten bij Logopedieschakel