Logizz

Stokstaartjes op ontdekkingstocht

Het boekje Stokstaartjes op ontdekkingstocht is geschikt als logopedisch behandelmateriaal bij fonologische articulatiestoornissen voor kinderen van 3 t/m 6 jaar.
Het kan eveneens worden ingezet bij het stimuleren van diverse taalaspecten.
Het is leerzaam en leuk logopedisch materiaal dat gemakkelijk in de thuissituatie is in te zetten.

Bestel nu!