Het belang van voorlezen

Hoe stimuleer ik mijn kind zijn vroege vaardigheden voor het leren lezen?

De weg naar het leren lezen start ver voordat het kind zelf begint te lezen en te schrijven.
Als ouders speelt u een belangrijke rol hierin. Wanneer u samen met uw kind een boek leest, helpt u het kind met het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:
– het gebruiken van taal
– de woordenschat
– de zinsbouw
– het begrijpen van verhalen
– kennis van geschreven teksten
– het bewustzijn van klanken

Daarbij is het vaak niet alleen van belang hoe vaak u een boek leest, maar vooral ook op welke manier u dat doet. Wij raden aan ‘interactief voor te lezen’.  
Heel veel leesplezier!


 

 

 

 

 

Meer verdiepende informatie hierover, lees dan verder: 

Wat we weten:
– Kinderen die vaker worden voorgelezen, worden later betere lezers. 
– Wanneer u hetzelfde boek herhaalt geeft u uw kind de kans om dieper na te denken over het verhaal en om herhaalde woorden te  onthouden en te gebruiken. Plus: kinderen houden van herhaling!
– Wanneer u pauzeert tijdens het voorlezen van een boek om te praten over het verhaal en hetgeen uw kind interesseert, biedt u veel mogelijkheden voor het kind om na te denken en te praten over het verhaal en nieuwe woorden te horen en te gebruiken. 
– Het praten over de belangrijke gedeeltes van een verhaal (bijvoorbeeld de personen, de situatie, het probleem, de gebeurtenissen, het einde) maakt het gemakkelijker voor uw kind om het verhaal te begrijpen en daarnaast bereidt het uw kind voor op het begrijpen van andere verhalen die het later zal lezen. 
– Om een verhaal volledig te begrijpen, moet uw kind zijn redenering- en probleem oplossende vaardigheden gebruiken om de betekenis te vinden achter het geschreven en geïllustreerde verhaal. U kunt dit stimuleren door het verhaal te koppelen aan de kennis en ervaringen van het kind en door het kind te vragen wat het zou doen in de situaties waarin de hoofdpersoon zich bevindt.  
– Studies laten zien dat hoe meer woorden een kind begrijpt als kleuter, hoe beter zijn leesbegrip later zal zijn. U kunt uw kind zijn woordenschat uitbreiden door nadruk te leggen op nieuwe woorden, door te praten over wat woorden betekenen en door woorden te relateren aan de ervaringen van het kind. 
– Er zijn veel dingen die een kind moet leren over geschreven tekst voordat het zelf kan lezen en schrijven. Bijvoorbeeld: het kind moet weten dat letters van het alfabet samen een woord vormen en dat we lezen van links naar rechts. Als u leest met uw kind, kan u uw kind wijzen op deze aspecten van geschreven teksten en erover praten.
– Om voorbereid te zijn op het lezen, moeten kinderen begrijpen dat woorden opgedeeld kunnen worden in verschillende klanken dat letters gebonden zijn aan bepaalde klanken. Een leuke manier om het ‘bewustzijn van klanken’ te ontwikkelen, is door het kind te wijzen op twee woorden die rijmen en door het kind te vragen een derde woord te bedenken die hetzelfde klinkt (bijvoorbeeld “kijk, doek rijmt op boek. Hoor je hoe deze woorden hetzelfde klinken aan het einde? Doek. Boek. Kun jij nog een ander woord verzinnen die rijmt op ‘doek’?).