Beleid Coronavirus Logopediepraktijk Oost Gelre

Het Coronavirus, het houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer
maatregelen nodig. Hierbij vertellen we u graag hoe wij vanuit onze praktijk hiermee omgaan.

Thuiswerken is één van de maatregelen die wordt gegeven om het coronavirus in te dammen.
Wij nemen dit serieus en stellen gezondheid voorop. We willen de zorg wel graag continueren en hebben gekeken naar alternatieven.
Wij willen daar als praktijk gehoor aan geven en hebben besloten dat de komende periode logopedische behandeling, daar waar mogelijk, via telelogopedie voort te zetten.
(Telelogopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de Basisverzekering.)
Hierbij zullen we, op de afgesproken tijd, met elkaar spreken via een video-verbinding.
Dit zal via Whereby plaatsvinden. Op onze site kan worden ingelogd middels dit videosysteem.
Ook zijn telefonische consulten een alternatief.

Voor ons is dit ook nieuw; wij zetten onze schouders eronder en zullen samen met u kijken hoe we de telelogopedie zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. Alvast bedankt voor het meedenken en uw flexibiliteit in deze toch wel uitdagende periode.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw behandelend logopedist.

Voor ieder veel voorspoed gewenst!