Taal

Afasie

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een neurologische aandoening. De oorzaak van afasie is meestal een beroerte. Door afasie kunnen er problemen ontstaan binnen de vier verschillende taalmodaliteiten: spreken, begrijpen, lezen en schrijven. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid. De logopedist zal door middel van onderzoek de vier verschillende taalmodaliteiten in kaart brengen. De resultaten worden met de patiënt en zijn naaste omgeving besproken. Behandeling is gericht op de individuele problematiek. De patiënt en zijn directe omgeving krijgen zo nodig handvatten hoe zij met elkaar kunnen communiceren. Soms kan het zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen zoals de iPad. Meer informatie over afasie: www.afasiecentrum.nlwww.hersenletsel.nl

Communicatieproblemen bij dementie

Communicatieproblemen kunnen bij alle vormen van dementie voorkomen. Iemand krijgt steeds meer moeite om zijn gedachten om te zetten in woorden en zinnen. Het vertellen van een verhaal gaat moeizamer. Gesproken en geschreven taal wordt steeds minder goed begrepen. Primair progressieve afasie (PPA) vormt een aparte categorie. Bij deze vorm van dementie zijn taalproblemen de eerste signalen van de dementie. De logopedist neemt onderzoek af. Daarnaast observeert de logopedist hoe de persoon met dementie communiceert met de naaste omgeving. Afhankelijk van de diagnose en de leerbaarheid wordt er een logopedische behandeling gestart. Indien mogelijk kan de logopedist een ´communicatieboek´ in samenwerking met de naaste omgeving inzetten. De samenwerking met de partner of andere naaste betrokkenen is bij dementie erg belangrijk. De logopedist biedt gerichte adviezen en handvaten aan zodat de gesprekspartner weet hoe hij zich kan aanpassen aan de communicatieve mogelijkheden van de persoon. Meer informatie over communicatieproblemen bij dementie: www.hersenletsel.nl www.hersenstichting.nlwww.alzheimer-nederland.nl
 

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) volwassenen

Iemand die TOS heeft kan vaak niet op bepaalde woorden komen. Hij of zij zegt vaak uhh … hmmm … en verhalen lijken soms nergens naar toe te gaan. De samenhang ontbreekt. Dit is geen onwil, maar onkunde. Ook heeft dit niet met intelligentie te maken.
Veel mensen met TOS zijn gemiddeld of zelfs bovengemiddeld intelligent, net als mensen zonder TOS dus. Alleen kost het iemand met TOS veel meer moeite en tijd om taal te begrijpen en te spreken. Het is een onzichtbare handicap. Gelukkig wel een handicap waarmee je kan leven en levenservaring maakt het steeds makkelijker om met deze handicap om te gaan. Levenservaring en verdere ontwikkeling op taalgebied zorgen er ook voor dat TOS bij volwassenen minder wordt waargenomen. Bij drie procent van de volwassenen is sprake van TOS, tegen vijf procent van de kinderen. Bij de overige twee procent is de taalontwikkelingsachterstand zodanig ingelopen dat er sprake is van een normaal taalgebruik, ondanks dat dit taalgebruik misschien nog iets achterloopt op het intelligentieniveau.