Stotteren

Stotteren op volwassen leeftijd

In Nederland stotteren circa 175.000 mensen, waarvan 20.000 ernstig. Er zijn veel vormen van stotteren. De één herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander blijft hangen op bepaalde letters, houdt klanken lang aan of blokkeert helemaal. Het kan zelfs zijn dan het voor de omgeving niet hoorbaar is, maar iemand zeer vaardig is in het ontwijken van woorden en gebruiken van synoniemen.
Een volwassen stotteraar zal dit bekend in de oren klinken. Het stotteren is bij immers al behoorlijk ingesleten. Het stotteren is mogelijk geaccepteerd en staat in het dagelijks leven niet in de weg. Maar stotteren kan ook een als behoorlijke ballast worden ervaren. Stotteren wordt wel vergeleken met een ijsberg. Het openlijk stotteren met zijn blokkades, herhalingen en ongewilde pauzes tijdens het spreken is goed merkbaar, dus ‘boven water’. Daarnaast bestaat er het zogenaamde verborgen stotteren; dit deel blijft voor de buitenwereld onzichtbaar, maar kan een belangrijkere plaats innemen dan het openlijk stotteren: het vermijden van moeilijke woorden, de spreekangst en de minderwaardigheidsgevoelens. Deze laatste verschijnselen blijven als het ware ‘onder water’.

Behandeling
Middels onderzoek wordt het stotteren in kaart gebracht:
– het hoor- en zichtbare stottergedrag
– eventueel vermijdingsgedrag
– de emoties omtrent stotteren
– de gedachten/overtuigingen omtrent stotteren
– de invloed op de communicatie en interactie met andere mensen
Binnen de therapie gaan we samen ‘op zoek naar de vloeiendheid’. Welke factoren lokken vloeiendheid uit en welke factoren het stottergedrag en hoe kunnen we dit beïnvloeden? Dit betekent dat stottertherapie maatwerk is; de therapie wordt op u afgestemd.
Wij werken samen met Stottercentrum Zutphen en logopedisten die hier uitgebreider in geschoold zijn.

Vaak kan het een grote drempel zijn om naar een logopedist te gaan vanwege schaamtegevoelens. 
In de volwassen leeftijd kan een logopedist helpen het stotteren/gedrag te verminderen door te werken aan technieken en de mindset. 
De stap naar de logopedist kan de eerste zijn op weg naar een prettigere manier van communiceren.