Stem

Stemklachten

Doe de STEMTEST! Met je stem maak je geluid. Dat geluid zet je om in verstaanbare klanken met je tong, gehemelte, kaak en lippen. Iedereen doet dat op geheel eigen wijze. Je stemorgaan is dus belangrijk. Hoe laat je je stem gezond zijn werk doen en wat doe je als je stemproblemen krijgt? Veel stemproblemen ontstaan door verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik. Denk aan een verkeerde spreekademhaling in combinatie met een beroep waarbij veel gesproken moet worden. Heesheid, schorheid, stemverlies, hyperventilatie, ademproblemen, een drukkend gevoel in de keel, vermoeid gevoel na het spreken of vaak de keel moeten schrapen, kunnen duiden op een stemprobleem. Bij stemklachten verricht de logopedist (stem)onderzoek, stelt de logopedische diagnose en maakt een behandelplan. In de behandeling let ze op de lichaamshouding als voorwaarde voor een goed gebruik van de stem. Er zal gewerkt worden aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven. De logopedist beschikt hierbij over verschillende technieken en oefeningen. Daarnaast wordt bekeken hoe het stemgebruik van de patiënt in het dagelijks leven is zodat er advies op maat kan worden geven. De zogenoemde stemhygiënische adviezen.

Stemklachten na hoofd-halsoncologie

Na een bestralingskuur zal er onderzoek gedaan worden naar de resterende mogelijkheden met betrekking tot het stemgebruik. De logopedist kan leren de resterende mogelijkheden te benutten en met eventueel verlittekende stemplooien weer te leren spreken. Er zal gewerkt worden aan een ergonomische manier van stemgeven. Omdat er na bestraling veel verandert in het weefsel, kan de logopedist ook adviezen geven over het slikken, een droge mond, en / of een veranderd gevoel in de mond.

COPD

Ademhalen is op de eerste plaats een levensvoorwaarde, maar ook voor het spreken is adem onmisbaar. COPD-patiënten kunnen dan ook problemen hebben tijdens het praten. COPD is de verzamelnaam voor onder meer chronische bronchitis en longemfyseem. Logopedische behandeling bij COPD-patiënten zal voornamelijk gericht zijn op het omgaan met de eigen optimale longinhoud. De patiënt leert de ademverdeling hierop aan te passen in diverse situaties. De logopedist leert de COPD-patiënt een ontspannen gebruik van adem-/ stemkoppeling.