Adem

Hyperventilatie

Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra veel koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Het gevolg hiervan is dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en er een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt. Het lichaam reageert hierop door duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Meestal ervaart men deze symptomen als zeer beangstigend. Het kan zowel bij kinderen als bij volwassenen optreden. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) bijvoorbeeld na een ongeval of bij grote emoties. Maar vaak is er sprake van langdurige gevoelens van onzekerheid en angst. Hyperventilatie kan ook als chronische vorm, het is dan een manier van ademhaling geworden. Een verkeerde manier wel te verstaat. Vaak in combinatie met mondademen. Ook tijdens te snel en zonder pauzes praten kan hyperventilatie optreden. Bekijk direct of er sprake kan zijn van hyperventilatie met de Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst.

COPD

Ademhalen is op de eerste plaats een levensvoorwaarde, maar ook voor het spreken is adem onmisbaar. COPD-patiënten kunnen dan ook problemen hebben tijdens het praten. COPD is de verzamelnaam voor onder meer chronische bronchitis en longemfyseem. Logopedische behandeling bij COPD-patiënten zal voornamelijk gericht zijn op het omgaan met de eigen optimale longinhoud. De patiënt leert de ademverdeling hierop aan te passen in diverse situaties. De logopedist leert de COPD-patiënt een ontspannen gebruik van adem-/ stemkoppeling.