Preverbale Logopedie

Specialisatie Preverbale Logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en (jonge kinderen) valt onder preverbale logopedie: logopedie voordat het spreken begint. Sharon Nijenhuis – Wieggers is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) als preverbaal logopedist. Zij behandelt bij Logopediepraktijk Oost Gelre eet- en drinkproblemen bij baby’s en (jonge) kinderen. De begeleiding vindt thuis plaats, in de rustige en vertrouwde omgeving van ouders/verzorgers en kind.