Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie of fascilitatie is een therapievorm die ingezet wordt bij mensen met stemklachten, slikproblemen en/of een globusgevoel. Deze klachten kunnen ontstaan door een verhoogde spierspanning in nek, schouder en halsgebied. De verhoogde spierspanningen worden door de logopedist middels larynxmanipulatie verlaagd. Deze techniek, een trage rekking / stretching van spieren, zorgt ervoor dat de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem ontspannen.
Hierdoor verminderen de stemklachten, het globusgevoel en/of de pijnklachten in het keelgebied en gaat het slikken gemakkelijker.