Stem

Kinderheesheid

Hees zijn wil zeggen dat de stem niet helder klinkt. Tijdens het spreken trillen de stembanden, doordat er tijdens de uitademing lucht langskomt. Bij heesheid sluiten de stembanden niet goed; ze zijn vaak wat dik en rood. Heesheid komt bij iedereen wel eens voor, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid, na een feestje of een schoolkamp. Als de stem daarna de kans krijgt om tot rust te komen, gaat heesheid meestal snel weer over. Als een kind vaker en gedurende langere tijd hees is, is het verstandig om de oorzaken eens op een rijtje te zetten. Heesheid bij kinderen ontstaat in de meeste gevallen door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik.
Als het kind hees is, zal het snel de stem forceren om zich toch verstaanbaar te maken. Er bestaat een kans dat de stembanden beschadigd worden, waardoor blijvende heesheid kan ontstaan. De behandeling van heesheid bij kinderen is niet eenvoudig, omdat kinderen buiten de therapiesituatie (bijvoorbeeld in het vuur van hun spel) vaak niet meer denken aan wat ze geleerd hebben. De betrokkenheid van ouders en/of verzorgenden bij de logopedische behandeling van het hese kind is daarom heel belangrijk.
Waarom blijft het ene kind wel hees en het andere niet? Factoren zoals allergische aanleg, keel-, neus- en oorproblemen of stress kunnen een rol spelen. Een hese stem kan maken dat een kind minder goed verstaanbaar is, het spreken vermoeiend wordt na lang praten en klachten van keelpijn. Belangrijk is om de stem te sparen als de stem schor of hees is geworden. H
iervoor kunnen kinderen stemsparende maatregelen aanleren.
In onze logopedische behandeling wordt hier ook altijd aandacht aan besteed.
De logopedist onderzoekt het kind om de mogelijke oorzaak en in standhoudende factoren van het probleem vast te stellen. Mocht de logopedist meer informatie nodig hebben over de stemstoornis en eventueel het gehoor, dan zal er een aanvraag voor een verwijzing naar de KNO-arts worden gedaan.