Preverbale Logopedie

Wat is preverbale logopedie?

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en (jonge kinderen) valt onder preverbale logopedie: logopedie voordat het spreken begint. In de loop van het eerste levensjaar leert een kind allerlei verschillende soorten voedsel eten en drinken. Dit hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Het kan zijn dat het kind niet goed kan eten en/of drinken door een medisch probleem. Ook kan het zijn dat hij/zij niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen. Een preverbaal logopedist begeleidt en adviseert hierbij en behandelt indien nodig. Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met: – Drinken uit de borst; – Drinken uit de fles; – Eten van de lepel; – Kauwen; – Slikken; – Drinken uit de beker; – Controle van speeksel (overmatig kwijlen).

Wat doet de preverbaal logopedist?

Voordat een behandeling start, bespreekt de logopedist uitvoerig het probleem en de hulpvraag. Vervolgens wordt er gekeken naar o.a. de aan- of afwezigheid van reflexen, de spierkracht, het gevoel in en rond de mond van het kind en de lichaamshouding. Daarna wordt het eten en drinken geobserveerd. Tijdens de logopedische behandeling wordt de eventuele afwijkende reflexactiviteit tegengegaan, de gevoeligheid in en rond de mond verminderd en de spierspanning bij de mond wordt zover mogelijk gereguleerd. Ook bestaat de behandeling voor een groot deel uit het adviseren en begeleiden van ouders zodat het eten en drinken vergemakkelijkt en plezieriger verloopt en is afgestemd op de mogelijkheden van de baby/het kind. Daarnaast kan de logopedist een rol spelen bij het afbouwen van de sondevoeding. Het uiteindelijke doel is dat het kind veilig en voldoende eet en drinkt. Indien nodig werkt de logopedist samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het kind.

Preverbaal logopedist

Gespecialiseerde logopedisten die zich bezighouden met preverbale logopedie hebben na hun opleiding logopedie aanvullende scholing gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen bij baby’s en (jonge) kinderen. Liona Mast van Logopedie Groenlo is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) als preverbaal logopedist.  Zij behandelt in de gemeente Oost Gelre en omgeving baby’s en jonge kinderen die drink- en eetproblemen hebben. De begeleiding vindt thuis plaats, in de rustige en vertrouwde omgeving van ouders/verzorgers en kind.

Informatieve websites:

Er is nadere informatie over preverbale logopedie te vinden op de site van prelogopedie. Lees meer over problemen met eten en drinken bij kleine kinderen op nee-eten, en hoera-ik-eet.