Gehoor

Gehoorverlies kinderen

Wanneer en aantoonbaar gehoorverlies is en dat invloed heeft op de communicatie wordt er gesproken over een hoorstoornis.
De invloed van een hoorstoornis is voor kinderen anders dan voor volwassenen. Als kinderen niet goed horen, kan dat (ernstige) gevolgen hebben voor de spraak- en taalontwikkeling. Tijdens oorontstekingen en verkoudheid is het gehoor ook verminderd. Soms verwijst de logopedist naar een KNO-arts of een Audiologisch Centrum om het gehoor te laten controleren. Bij kinderen adviseren wij de ouders een therapie gericht op spraak,- en taaltraining. Bezoek voor meer informatie over het gehoor uw kind de website kinderhoortest.