Dyslexie

Vergoede dyslexiezorg

Bij mensen met dyslexie gaat het lezen en/of spellen, te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Voor de behandeling van kinderen met de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie is Logopediepraktijk Oost Gelre behandelpartner van Berkel-B ten aanzien van de vergoede dyslexiezorg.
Joyce Vrijdag – Schutten is medebehandelaar dyslexie bij Berkel-B en behandelt op school kinderen met dyslexie.

Lees- en spellingpakket

Niet alle kinderen die moeite hebben met lezen en/of spelling, krijgen de diagnose dyslexie. Indien uw zoon/ dochter meer moeite heeft met lezen en/of spelling kunt u ook bij ons terecht. U kunt gebruik maken van ons speciale lees- en spellingpakket. Vraag hierover gerust vrijblijvend informatie.

Fonologische vaardigheden / Leesbegrip

Moeilijkheden met lezen en spellen geven problemen met veel schoolse taken. Soms is er in eerste instantie nog helemaal geen sprake van een leerprobleem bij een kind, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren (denk hierbij aan: moeite hebben met rijmen/onthouden van versjes/aanleren van letters/ hakken en plakken van woorden etc.). Juist op het gebied van deze fonologische vaardigheden kan de logopedist ondersteuning geven. Vooral in groep 2, 3 en 4 zijn de fonologische vaardigheden belangrijk in het proces van het leren lezen en spellen. Goede begeleiding in een vroeg stadium (groep 2), de zogenaamde ‘voorschot-behandeling’, geeft een steuntje in de rug bij aanvang van groep 3. Dit kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Wanneer het lezen langzamer gaat, kan ook het leesbegrip moeilijker tot stand komen. Ook hierbij kan de logopedist hulp bieden. Voor meer informatie zie ook de informatie bij Auditieve vaardigheden.