Auditieve vaardigheden

Met auditieve vaardigheden bedoelen we: rijmen, horen van de eerste, middelste of laatste klank in een woord, het hakken (auditieve analyse) en plakken (auditieve synthese) van woorden en verschillen horen tussen klanken/woorden (auditieve discriminatie). Dit zijn belangrijke vaardigheden voor een goede start in groep 3. Kinderen die moeite hebben met de auditieve vaardigheden, hebben een verhoogd risico om het leren lezen en spellen goed onder de knie te krijgen. In overleg met school worden deze vaardigheden getraind. Lees hierover ook meer bij Fonologische vaardigheden / Leesbegrip. Om de verschillen tussen de verschillende klanksoorten zichtbaar en tastbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van de kleurcode van de F&L-methode®. Elk blokje stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Met behulp van deze klankblokken kunnen woorden worden samengesteld. Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend.