Auditieve vaardigheden groep 2

Bij kinderen in groep 2 waarbij de ontwikkeling van de auditieve vaardigheden, de voorlopers van het lees- en schrijfproces, achter blijven kunnen logopedische oefeningen ingezet worden om deze vaardigheden te stimuleren. Door een training van de auditieve vaardigheden kan het kind in veel gevallen met een goede start in groep 3 beginnen. In enkele gevallen zijn achterblijvende auditieve vaardigheden een signaal voor latere lees- en schrijfproblemen of dyslexie.

Binnen de training van de auditieve vaardigheden wordt gewerkt aan:

  • Auditieve discriminatie (verschil horen tussen geluiden en spraakklanken)
  • Rijmen
  • Hetzelfde woord horen
  • eerste een laatste woord horen
  • Auditieve synthese (kunnen samenvoegen van klankgroepen of letters tot woorden)
  • Auditieve analyse (woorden kunnen verdelen in klankgroepen of letters)
  • Auditief geheugen (nazeggen van woorden, cijfers en zinnen)
  • Klank/tekenkoppeling
  • Invented spelling (beginnend schrijven)
  • Snel benoemen (woordvinding)