Animatie – naar de logopedist

Wij behandelen weer face-to-face maar ook middels videobellen.
In de animatie van onze beroepsvereniging wordt duidelijk hoe.