3 juli – Actiedag Paramedici

De maat is meer dan vol – Wij voeren actie!!!

Al heel lang kennen wij, als logopedisten, problemen bij de uitvoering van onze werk door te veel administratie en regels.
Daarom kunnen we steeds minder tijd besteden aan de behandeling zelf. Er zit onnodig veel tijd in bureaucratische rompslomp die de zorg, de aandacht voor de cliënt en het werkplezier sterk doen afnemen.
Ze werken kwalitatieve zorg tegen.  
Omdat de zorgverzekeraars daarnaast te lage tarieven betalen, wordt het steeds moeilijker logopedisten te vinden. Het gevolg is dat de wachtlijsten snel oplopen en vacatures onvoldoende worden ingevuld.
Dit geldt ook voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten.
Dit kan zo niet langer kan. Woensdag 3 juli 2019 is het landelijke actiedag!

Doel: de mogelijkheid om goede zorg te kunnen blijven geven aan u of uw kinderen. Nu en in toekomst!
We gaan voor ;
– Vermindering werkdruk
– Een beter tarief
– Hernieuwd vertrouwen in onze kwaliteit van zorg