Team

Logopedisten

Logopediepraktijk Oost Gelre is een allround praktijk, waar u terecht kunt met alle voorkomende logopedische problemen. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en nemen deel aan een kwaliteitskringen. Voortdurend volgen wij nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied door vakinhoudelijke na- en bijscholing. Om de beste resultaten te kunnen boeken werken wij samen met een groot aantal collega logopedisten in de regio. Indien nodig maken we gebruik van elkaars expertise.

Joyce Vrijdag – Schutten
(KP-nummer: 19905168591) 

 

Logopedist
Dyslexiebehandelaar
Praktijkhoudster

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mijn studie aan Hogeschool Windesheim te Zwolle, ben ik in 2002 direct gaan werken in Logopediepraktijk Oost Gelre te Lichtenvoorde. Sinds 2011 ben ik praktijkhoudster. Ik heb passie en liefde voor het vak. Niet alleen adequaat professioneel handelen maakt een behandeling tot een succes.

 

Ik vind respect, empathie en oplossingsgericht denken belangrijke speerpunten voor mijn behandeling. Ik heb veel affiniteit en ervaring met en nascholingen gevolgd in spraak- en taalstoornissen. Door verdieping en nascholing in dyslexie mag ik mij officieel dyslexiebehandelaar noemen.

 

Ik ben gespecialiseerd in Oro-myofunctionele therapie (OMFT) en behandel veel kinderen met afwijkende mondgewoonten (Logopedie en Tandheelkunde). Ik ben een gecertificeerd logopedist om de Hanencursus® ‘praten doe je met z’n tweeën’ te mogen geven.

 

joyce@logopedielichtenvoorde.nl

Berber Elzinga
(KP-nummer: 79915324591)

 


Logopedist
Ouderenzorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2011 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vervolgens ben ik gaan werken in een verpleeghuis met verschillende woonzorglocaties. Ik werkte met volwassenen en ouderen die, bijvoorbeeld door een beroerte, taal-, spraak- of slikproblemen hadden gekregen en was werkzaam in een allround logopediepraktijk.  Sinds 2013 ben ik werkzaam bij de Logopediepraktijk Oost Gelre.

 

Het werk in deze praktijk is erg interessant en afwisselend. Ik heb mij binnen de praktijk gespecialiseerd in ouderenzorg. Ik heb aandacht voor communicatieve beperkingen bij ouderen en hun omgeving en adviseer bij en behandel slikproblemen. Ik heb veel ervaring in de behandeling van stemproblemen. Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen met articulatie- en taalproblemen.

 

Ik heb kennis van Nederlands met ondersteunende Gebaren en ben vaardig in het het werken met kinderen die gedrags- en of ontwikkelingsproblemen hebben. Het bieden van kwaliteit en geven van zorg op maat zijn mijn uitgangspunten bij het geven van logopedie. Dat laatste betekent dat ik gericht werk aan de hulpvraag die de cliënt als individu heeft.

 

berber@logopedielichtenvoorde.nl

Sharon Nijenhuis – Wieggers
(KP-nummer: 99912132291)

 


Logopedist
Prelogopedist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2013 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na mijn studie heb ik door waarnemingen en vaste aanstellingen in praktijken ervaring opgedaan in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen met spraak-, taal- of stemstoornissen.

 

De variatie in leeftijden en stoornissen zorgt elke dag voor uitdaging in mijn werk. Cliëntgericht en doelgericht werken staan in de therapie voorop. Ik ben bekend met het behandelen van kinderen met Nederlands als tweede taal. Tevens heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van jonge kinderen met Downsyndroom. In 2015 heb ik de cursus ‘Preverbale Logopedie’ gevolgd, gericht op het optimaliseren van het drinken en eten bij zuigelingen en (zeer) jonge kinderen met voedingsproblemen.

 

Ik heb me daarnaast gespecialiseerd in Oro-myofunctionele therapie (OMFT) en behandel veel kinderen met afwijkende mondgewoonten (Logopedie en Tandheelkunde). In 2009 ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Werker. Hierdoor ben ik ervaren in het begeleiden en ondersteunen van mensen met ieder zijn eigen hulpvraag. Kwaliteitsverbetering vind ik een belangrijk onderdeel van mijn vak.

 

sharon@logopedielichtenvoorde.nl

Stagiaire:
Wij bieden logopediestudenten aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen regelmatig een stageplaats.